Yhteystiedot

Vasemmalla Tapani Saarela, Markus Varjola, Kari Hirvelä, Helena Vennonen, Väinö Wassholm, Ritva Kauppi, Aino Perälä-Suominen

Sukuseuran hallitus vuosina 2019-2023

The board of the family society is the following during 2019-2023

 

Marjo Kivipelto marjo.kivipelto(at)gmail.com 

Kauppi Ritva, rahastonhoitaja kauppi.ritva(at)luukku.com

Perälä-Suominen Aino, sihteeri aino.perala-suominen(at)salnet.fi

Wassholm Väinö, puheenjohtaja vaino.wassholm(at)gmail.com

Varjola Markus

Assila Jouni,  varapuheenjohtaja  jouni.assila(at)yle.fi

Luoma Kari

 

 

 

 

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1 Rekisterin nimi

Isak Wargelinin sukuseura ry:n jäsenrekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Nimi                Isak Wargelinin sukuseura ry                            

Verkkosivu      isakwargelininsukuseura.yhdistysavain.fi
Osoite             Lyhdetie 26, 06150 Porvoo

Puh.                0503082530
Sähköposti      isac.wargelin17538(at)gmail.com

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi                 Helena Vennonen
Osoite              Lyhdetie 26, 06150 Porvoo
Puh.                 0503082530
Sähköposti       vennonenhelena(at)gmail.com

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista ja tiedotusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Tietoja käsitellään sähköisellä rekisteripalvelulla (Yhdistysavain Rekisteri) ja tätä varten tietoja tallennetaan palveluntarjoajan (Avoine Oy) palvelimelle.

4 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.  Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:

  • Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
  • Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimenkuva, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)
  • Jäsenmaksutiedot

5 Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle

7 Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä. Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Isak Wargelinin sukuseura ry ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8 Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on oikeus tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

9 Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.


 

Sukuseuran hallitus 2016-2019 

Kirsti Häkkinen  hakkinen.kirsti(at)gmail.com

Ritva Kauppi ritva.kauppi(at)luukku.com  rahastonhoitaja

Marjo Kivipelto marjo.kivipelto(at)gmail.com

Aino Perälä-Suominen aino,perala.suominen(at)salnet.fi sihteeri

Väinö Wassholm vaino.wassholm(at)gmail.com varapuheenjohtaja

Markus Varjola karita.varjola(atgmail.com

Helena Vennonen helena.vennonen(at)pp1.inet.fi puheenjohtaja