Yhteystiedot

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1 Rekisterin nimi

Isak Wargelinin sukuseura ry:n jäsenrekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Nimi                Isak Wargelinin sukuseura ry                            

Verkkosivu      isakwargelininsukuseura.yhdistysavain.fi
Osoite            Länkitie 28 65230 Vaasa

Puh.                0400638473
Sähköposti      isac.wargelin17538@gmail.com

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi                 Jouni Assila
Osoite              Länkitie 28 65230 Vaasa
Puh.                 0400638473
Sähköposti       jouniassila@gmail.com

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista ja tiedotusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Tietoja käsitellään sähköisellä rekisteripalvelulla (Yhdistysavain Rekisteri) ja tätä varten tietoja tallennetaan palveluntarjoajan (Avoine Oy) palvelimelle.

4 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.  Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:

  • Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
  • Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimenkuva, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)
  • Jäsenmaksutiedot

5 Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle

7 Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä. Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Isak Wargelinin sukuseura ry ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8 Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on oikeus tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

9 Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.


 

Sukuseuran hallitus 2016-2019 

Kirsti Häkkinen  hakkinen.kirsti(at)gmail.com

Ritva Kauppi ritva.kauppi(at)luukku.com  rahastonhoitaja

Marjo Kivipelto marjo.kivipelto(at)gmail.com

Aino Perälä-Suominen aino,perala.suominen(at)salnet.fi sihteeri

Väinö Wassholm vaino.wassholm(at)gmail.com varapuheenjohtaja

Markus Varjola karita.varjola(atgmail.com

Helena Vennonen helena.vennonen(at)pp1.inet.fi puheenjohtaja

 

Ota yhteyttä

 

isac.wargelin1753(at)gmail.com

Seuran hallitus:

Puheenjohtaja Jouni Assila puh:0400638473 email: jouniassila@gmail.com

varapuheenjohtaja Helena Vennonen puh: 050 3082530 email: vennonenhelena@gmail.com

rahastohoitaja Ritva Kauppi email: kauppiritva@gmail.com

sihteeri Marjaterttu Ingo

Jäsenet: Jaana Haapala,Markus Varjola ja Jorma Koivula